نرم افزار حسابداری سکان

نرم افزار حسابداری سکان

نرم افزار حسابداری سکان

نرم افزار حسابداری سکان

نرم افزار حسابداری سکان

نرم افزار حسابداری سکان

نرم افزار حسابداری سکان

نرم افزار حسابداری سکان

نرم افزار حسابداری سکان

امکانات نرم افزار حسابداری سکان

تاریخچه ما

تاریخچه گروه فنی و مهندسی سکان

تاریخچه گروه فنی و مهندسی سکان

بیشتر بخوانید

نسخه های نرم افزار

بسته بازرگانی
بسته بازرگانی

سیستم جامع مالی یکپارچه بازرگانی

مشاهده جزییات
بسته فر وشگاهی
بسته فر وشگاهی

سیستم جامع مالی یکپارچه فروشگاهی

مشاهده جزییات
بسته تولیدی
بسته تولیدی

سیستم جامع مالی یکپارچه

مشاهده جزییات
بسته پخش مویرگی
بسته پیمانکاری
بسته سرویس و خدمات
بسته رستورانی
بسته انبارداریکیت های نرم افزار

عوارض و مالیات (ارزش افزوده)
امکانات ارزی
پیش فاکنور
چند انباره
امانی
تسویه فاکتور به فاکتور و راس گیری آن
حساب کل باز
سفارشات
پرسنی و حقوق دستمزد
اقساط
خرید و فروش متفرقه
اشانتیون و جوایز
امکانات راستچین کیبرد بروی فروشگاهی
پیک موتوری در فروشگاهی
بازاریاب
امکانات چند واحدی(نسبت واحدها])
فروش خدمات
اعمال سرشکن هزینه در فاکتور
امکانات خرید و فروش اموال و استهلاک اتوماتیک
حقوق دستمزد ساده
اسناد انتظامی
راس گیری چک
مراکز دفاتر
مراکز هزینه
امکانات شعب
کنترل سریال کالا
اتصال به ترازو
کالرایدی
مغایرت گیری
ابعاد کالا(طول-عرض -ارتفاع)
چند بارکدی
تراکنش اسناد
کیت چاپ و تولید بارکد

آخرین تغییرات